SVCH LP II 
Quiet Runners Elektra

Kull 2008-12-19
6 hanar 4 tikar

Flatterhaft Seven Up "Seven"

Bilder på valpar från 0 till 8 veckor

Bilder på valpköparna 

Quiet Runners Sandie

Ägare; Uppfödarn Bortagen RD
Hd/Ed; 
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

Quiet Runners Sky

Ägare; Mia Wallén Knivsta Bortagen RD
Hd/Ed;
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

Quiet Runners Scilla

Ägare; Hilde Rosseevold Bergen Norge
Hd/Ed;
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

NO VCH SE VCH Quiet Runners Smilla

Ägare; Anita Ahlqvist Ösmo
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Valpkl.II 2:a HP, Ökl. VG
Jakt; Cprov
Nkl.76p.Nkl.86p.
Viltspår; NO VCH,SE VCH
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;
Jaktlig avkommebeskriven,KM Nkl.71p.

Quiet Runners Scott

Ägare; Carina Falk Torshälla
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Valpkl.I 1:a HP,BIR ,BIS ReservValpkl.II 1:aHP,BIR
Ukl.1:aPl.4:aHP
Jakt; C.prov
Nkl 49 p.
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;
Jaktlig avkommebeskriven

SE VCH Quiet Runners Sigge

Ägare; Siv Löwy Stockholm
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Ukl.1:aPl.2:aCK
Jakt;
Viltspår; SE VCH
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;
Jaktlig avkommebeskriven

Quiet Runners  Simon

Ägare; Mia Sundberg Rikard Malmberg Fagersta
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Valpkl.II reservpl.
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;
Jaktlig avkommebeskriven

Quiet Runners Sixten

Ägare; Ann-Sofie Sidér Joacim Sidér Solna
Hd/Ed;
A
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;
Jaktlig avkommebeskriven

Quiet Runners Sonni

Ägare; Maria Ch.Thorn Svenberg Halden exp. Norge
Hd/Ed;
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

Quiet Runners Sorro

Ägare; Ann-Elisabeth Frey Nordli og Per Nordli Oslo exp. Norge
Hd/Ed;
A
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

1:a Generationen 2:a Generationen 3:e Generationen 4:e Generationen

Flatterhaft Seven Up"Seven"
Utst:
Jaktkl.1:a, kk. 2:a CK 
Jakt: B-prov Nkl 1:a HP
Viltspår: Ökl. 1:a HP


             

SVCH
Flatterhaft Cinnamon
Utst:
Ökl.1:a

SUCH DKUCH Workable´s Janssons Frestelse
Jakt:
Ökl.1:a
Pp Ökl (Dk) 2x1 
Roghöjdens Norske Ligist
Utst:
Flera CK
Jakt: Elit 2 x 1:a
SJCH Almanza Novisen Vid Spisen
Utst:
Ukl.CK
Björshult Kat-A-Strof
Utst:
Ukl.CK
Jakt: B-prov Ökl.2:a
Viltspår: Ökl.2:a
SUCH Va´vått Vicent Vattenfall
Jakt:
Ökl.1:a
ShargleamTayberry
Utst:
Flera Cert Jakt: Nkl.1:a
SVCH
Flatterhaft China Girl
Utst:
Flera CK
Jakt: B-prov Ökl.2 x 1:a
Innehar poäng för Bruksavelspris
TJH Rädd SLCH SJCH Hinnared´s Mutter
Utst:
Flera CK, Bruks: Ekl rapport Certpoäng
Ekl.sök Godkänd, Godkänd karaktärsprov
SL(ELIT)CH SLCH LP SBCH Bamse
Utst:
Flera CK,
Jakt:
Nkl.2:a,
Korad
149 poäng 
LP I Hinnared´s Bolla
Utst:
Ökl. 1:a,
Bruks:
Ekl.Rapport Cert
Lydnad: Kl.I LP.Kl.III3:e pris
SVCH SUCH NUCH 
Flatterhaft Swedish Erotica
Jaktp.
Ökl (Dk) 2x2 CACH O´flanagan What´s Cooking
SVCH NORDUCH 
Raas-Line´s Norrthern Bell
Jakt:
Ökl. 2 x 1:a
 

SVCH LP II
Quiet Runners Elektra
Utst:
 Ukl, 1:a ,jaktkl. 1:a,2 x  CK
Jakt: B-prov Ökl 2 x 1:a 
Lydnad: Kl.II Lydnadsdiplom
Länsmästare Klass II 2007
MH-beskriven
Övrigt: C-prov WT
Ukl 89p.&Ökl. 88p.2plac. 
Årets Bergslagen Flat 2008  

          

SVCH
Coatfloats Enzo Megaflyer
Jakt: B-prov
Ekl 3:a 
Utst: Jaktkl 1:a .Kk.Reserv 
Bruks:
Uppflytad lägre spår.
Lydnad: Kl.II 1:a pris
MH Godk.

SUCH
Micawbers Silverground Carpet Flyer
SUCH SJCH Berolls Old Pal
SUCH Micawbers Blue Midsummer Fly
SVCH LPI SLCH SJCH
Roghöjdens Omega A'la Chivas
SLCH LP SBCH
Hinnare'ds Oddie Opus
SVCH Tjh SLCH LP SJCH
Roghöjdens Norska Lachivas

SVCH LP II
Quiet Runners Carmen
Utst:
Ukl 3 x 1:a
jaktkl 1:a .4:a Kk.
Jakt: B-prov Ökl 2:a 
Lydnad: Kl.II  Lydnadsdiplom 
Kl.III 2x2:a pris  
MH-beskriven

SBCH LP I Hinnared´s Chase
Utst:
Ökl 1:a Jakt: B-prov 3:a Ekl 
Bruks: SBCH i Spår&Sök SM vinnare i spår2001 
Godk. karaktärsprov Lydnad: Kl II 1:a pr. 
SLCH LP SBCH
Bility´s Happyking After Road Runner
SLCH LP SJCH SBCH
Hinnared´s Dojja
SVCH SLCH LPII
Quiet Runners Dixa
Utst:
Ukl 1:a  HP, Jkl 1:a 
Jakt: B- prov Ökl 2 x1:a ,1provbäst, Elit 3:a 
A-prov Kkl.Godkänd
MH godk.

SJCH Roghöjdens Tur-Dino
Utst:
ökl 1:aViltspår:Anlagskl 1:a .Flatmäst. 1992
LPI SLCH SVCH Quiet Runners Nonni
Utst:
jkl 1:a Hp Cert.Bim Jakt:B-prov Ökl 3:a ,
Bruks: Lklrapport uppfl.,Mentaltestad