LP 1
Fågeltorps Lucas Vaktel

Födda 2006-07-18
4 svarta och 2 bruna hanar ,1 tik

SVCH SLCH LP 2
Quiet Runners Dixa


Valpar 1 vecka


Valpar 3 veckor


Namn

HD ED Jakt Viltspår Bruks Lydnad Utst

Laika
Äg:
Lena Andersson
Rosersberg

A

Ögon
UA

ua0 B-prov Nkl.2:a
C-prov
WT Nkl 3:a 87p. 
Godkänd anlagsklass
Ökl.2:a
MH-beskriven   Valpkl.
4-6 mån pl.4:a
Ukl 2:a,Ökl.1:a

Lazer
Äg.
Stefan Palmberg
Jönköping

A ua0         Valpkl.4-6 mån
pl.4:a
1Hp.BirBig.2:a 

Laban "Sudden"
Äg.
Maj-Britt Lundstedt
Södertälje

A ua0 B-prov Nkl 3:a
C-prov
WT Nkl 67o79p. 
Ökl.72p.5:a,75p. 
Ökl.91p.84p.
SE VCH MH-beskriven   Valpkl.4-12 mån
Bir.Big reserv
Ukl.1:a Kk.5:a

Latus "Hobbe"
Äg.
Eva Ingdahl

Strängnäs

A ua0 B-prov Nkl. 1:a
C-provWTNkl.86p.
WT Nkl.92&91p.
Flatmästerskapet 2010VinnareNKL
  MH-beskriven    

Lacky "Messi"
Äg. Cajsa Hjertstrand-Nyberg
Bromma

A ua0     MH-beskriven    

Larry
Äg.
Christina Ljungqvist
Stockholm

B ua0          

Laki-Luc "Lacki"
Äg.
Magnus Ossiansson
Tystberga

A B ua0   Godkänd anlagsklass
Ökl.1:a
MH-beskriven    

Lazy-River
Äg.
Janet Martinsson
Borlänge

             
1:a Generationen 2:a Generationen 3:e Generationen 4:e Generationen
LP I
Fågeltorps Lucas Vaktel 
Jakt:B-prov Elit 1:a
A-prov Kkl.godkänd
Viltspår: anlagsklass godkänd
Bruks:Spår Hkl.godkänd
Lydnad: Kl. I Lp,Kl.II2x 1:a pris
Utst: Jaktkl. 1:a

Roughcovers Moutaineer
Jakt:Elit 1:a 
Utst: Ökl & jaktkl. flera CK
DE&VDHCH LUCH NLCH
Wizardwood Major Oak
GBSHCH Exclyst Bristol Cream of Ravenhallt
Wizardwood Tawny Sedge
INTUCH NLCH
Coltsfoots Barn Owl
DE&VDHCH INTUCH FRUCH BENELUXCH 
No Orther Way Eurohof
Coltsfoots Early Brach
SVCH NJCH SJCH
Inkwells Cherry Heering

Lydnad: Kl.III 1:a pris
Utst: Jaktkl. CK
SUCH SJCH
Berolls Old Pal

 

SUCH O´Flanagan Just Splendid 
BerollsStargazing-Sissy
Inkwells Pair of Purdey
Jakt:Elit 1:a
Utst: Ökl.Cert
SUCH NUCH INTUCH Inkwells Krico Long Rifle
SUCH LP SJCH Hovhills Chartreuse
SVCH SLCH LPII
Quiet Runners Dixa
Jakt:B-provÖkl.2 x1:a ,1provbäst,
Elit 3:a 
A-prov Kkl. godkänd
Utst: Ukl 1:a HP,Jaktkl.1:a,vet.Hp 
MH godk. 

SJCH
Roghöjdens Tur-Dino
Viltspår: Anlagskl.1:a 
Flatmästare 1992
Utst: Ökl. 1:a 
Sherlock´s Duckfinder
Jakt: Ekl. 2:a
Utst: Ökl 1:a 
Firestep Bruce-Bright
LP SJCH Scallywag Ticatla
SJCH Hovhills Future
Viltspår: Ökl .1:a 
Utst: Ökl.1:a 
SJCH SUCH Hovhills Gambler-Man
SUCH Hovhills Kiss-Me-Quick
LPI SLCH SVCH
Quiet Runners Nonni
Jakt: Ökl. 3:a 
Bruks:Rrapport Lkl,uppflyttad
Mentaltestad
Utst: Jaktkl 1:a Hp Cert.Bim  
SUCH SJCH Arrow
LP Lindcoly Breavercrest
Snobbarnas Ilytia
LPI Quiet Runners Candy
Jakt: Nkl 1:a,Viltspår: Ökl 2:a Utst:Ökl 2xCK Bruks:Rapp.upp.fl högre Lyd: Ekl 2x1:a pris 
 
Field-Runner 
Jakt: Ökl 1 provbViltsp: Ekl 3:a ,Utst: Ökl.Ck
LP1 SLCH Lopplådans Tora TornadoUtst:CK
Jakt:Nkl 2 ,Bruks:RappGodk högre kl ,Gk bokp