Quiet Runners Jammi

Kull  2007-08-19
5 hanar och 5 tikar

SVCH
Coatfloats Enzo Megaflyer "Enzo"

SE VCH Quiet Runners  Fly Edina

Ägare; Margareta Stackerud Sollentuna
Hd/Ed;
A/UA 0, Ögon UA
Utst;
Valpklass II 2:a HP,Ukl.1:a,Kk.4:a
Jakt;
B-Prov Nkl.1.a Ökl 3:a,
C-prov
Nkl 83p.Ökl 81p.Ökl.78p.Ökl.80p.
Viltspår; SE VCH, SM 2007 7:a 
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven/Kl.I 1:a pris,Kl.II 2:a pris  
Övrigt; 

NO VCH SE VCH Quiet Runners Fly Etta

Ägare; Anders Ahlqvist Ösmo 
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Valpklass 2 Pl.1:a HP,Bim, Ukl.1:a,Kk.3:a
Jakt;
B-prov Nkl 3:a C-prov  Nkl 93p.1:a Ökl 73p.3:a
Viltspår; NO VCH, SE VCH,
KM mästare Bergslagen 2011,2012
SM vinnare 2013
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt; 

Quiet Runners Fly Essie

Ägare; Harriet Bang Tyresö
Hd/Ed;
B/UA 0
Utst;
Valpklass 2 2:a HP Ukl.1:a,Kk1:a CK
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;

Quiet Runners Fly Emmi

Ägare; Eva & Börje Sönnert Västerhanninge
Hd/Ed;
B,Ögon UA
Utst;
Valpklass 2 Pl.3:a HP ,Ukl.1:aKk4:a
Jakt; B-prov
Nkl.1:a,Ökl.1:a,
Jakt:C-provUkl.71p.6:a,Nkl 84p.Ökl.83p.85p.82p.
Viltspår;
Godkänd anlagsklass
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;

Quiet Runners Fly Elina

Ägare; Fredrik Månsson Vallentuna
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;

Quiet Runners Fly Elvis

Ägare; Sandra Hermelin Vällingby
Hd/Ed;
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

Quiet Runners Fly Edvard

Ägare; Per Kruse Vadstena
Hd/Ed;
A,B/UA 0
Utst;
Valpklass 1 2:a HP
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

Quiet Runners Fly Eddie

Ägare; Britt Björneke Huddinge
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

Quiet Runners Fly Edgar

Ägare; Lena Gustafsson Nykvarn
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Valpklass2Pl.3:a,Ökl.1:a
Jakt; C-prov
Ukl.78p.3:a,Nkl. 84p.1:a,Ökl 87p.1:a
Viltspår;
Godkänd anlagsklass
Bruks/MH/Lydnad;
MH-beskriven
Övrigt;
KM Bergslagens NKL 2010 86p.pl.1:a,
2011 Nkl 98p.Pl.1:a2013 Ökl 90p.Pl.1:a
Flatmästerskapet 2013 Vinnare Nkl

Quiet Runners Fly Edizon

Ägare; Mats Gustavssson Jönköping
Hd/Ed;
A/UA 0
Utst;
Jakt;
Viltspår;
Bruks/MH/Lydnad;
Övrigt;

  1:a Generationen 2:a Generationen 3:e Generationen 4:e Generationen
SVCH
Coatfloats Enzo Megaflyer
Jakt:3:a Ekl
Utst:1:a Jaktkl.Reserv Kk.
Bruks:Uppflytad lägre spår
MH Godk.
Lydnad:1:a pris Kl.I

SUCH
Micawbers Silverground Carpet Flyer

 

SUCH SJCH
Berolls Old Pal

SUCH O'flanagan Just Splendid

Berolls Stargazing-Sissy

SUCH Micawbers Blue Midsummer Fly

SUCH Kartegårdens Flipp-O

SUCH SJCH Micawbers Barvaria-Blue

SVCH LPI SLCH SJCH
Roghöjdens Omega A'la Chivas

SLCH LP SBCH
Hinnare'ds Oddie Opus

SL(Elit)CH LP SBCH Bamse

Hinnared's Bolla

SVCH Tjh SLCH LP SJCH
Roghöjdens Norska Lachivas

Linus

Stormy's La-Bianca A Norwege

 
Quiet Runners Jammi
Jakt:3:a Ökl
Utst:1:a Ukl 
MH-beskriven
Tjh Rädd SLCH Zebulons Aslan
Jakt: 2 x 1:a Ökl, Utst: 3 x CK
Lydnad:SLCH
Bruks:Uppfl.lägre Sök
Tjh: Räddning MH: Godk
SM vinnare räddning 2003

 

SVCH
Zebulons Tor Tordmule
Jakt: 2:a Ekl
Utst: 1:a Ökl

SJCH Roghöjdens TurDino
Viltspår:1:a Anlagskl, Flatmästare1992, Utst:1:a ökl
SJCH Flaxarnas Bang-a- Boomerang Utst:1:a Ökl
Zebulons Sierra Torrida
Jakt: 2:a Ekl
Utst: CK
SJCHTrollkarlens Fabian Utst: Cert
Almanza I´m Making Miracles
Jakt:3 Ökl  Viltspår: 3:a ÖklUtst: 2 x Cert
LPI SVCH
Quiet Runners Jessie
Jakt:3.a Ökl
Lydnad:2:a pris lkl III
Utst: 5 x CK
Bruks:Godk.appel rapp
Mentaltestad

 

LP SLCH NLCH NJCH
Lady Doc´sBullet Proof
Bruks:uppfl Lkl rapport, Utst:CK

Int&NordUCH SJCH
SV-92 SV-95 NV-93 FINV-95
Almanza Emergency Brake

SUCH Searover Tildas Signe
Jakt:2:a ökl,
Bruksavelspris
LPI SLCH SVCH 
Quiet Runners Nonni
Jakt:3:a Ökl,
Bruks:uppfl.Lkl rapport,
Mentaltestad
Utst:Cert.Bim 1:a Hp jkl

SUCH SJCH Arrow

LPI Quiet Runners Candy
Jakt:1:a Nkl,Viltspår:2:a Ökl Utst:2xCK 
Lyd:2x1:a pris EklBruks:Uppflhögrerapp